powrót

Styropian, XPS , PIR

Co to jest styropian?

Styropian jest potoczną nazwą polistyrenu ekspandowanego (EPS). Powstaje poprzez spienianie, za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem, małych kuleczek polistyrenu. Po odparowaniu wody w powiększonych kuleczkach pozostaje uwięzione powietrze, które jest termoizolatorem.

 

Rodzaje styropianu :

Ze względu na użyty polistyren, styropian możemy podzielić na białe, szare (grafitowe) w których użyty jest polistyren z dodatkiem grafitu i hydro, do produkcji których używa się polistyrenu hydrofobizowanego.

 

Ze względu na wielkość spieniania, która ma znaczenie dla właściwości mechanicznych, możemy podzielić styropian na fasadowy, podłogowy i fundamentowy.

 

Styropian Fasadowy.

Najniższa wytrzymałość mechaniczna, ponieważ na elewacji nie ma ona większego znaczenia. Styropiany fasadowe oznaczamy na podstawie ich współczynnika przenikania ciepła Lambda. Mają lambdy w zakresie od 0,045 do 0,031, gdzie w zakresie 0,033 - 0,031 są to styropiany grafitowe.

 

Styropian Podłogowy i Dachowy

Tutaj wytrzymałość szczególnie na ściskanie ma podstawowe znaczenie. Oznaczenia tych styropianów to EPS 60, 70, 80, 100, 150 i 200. Liczba oznacza poziomwytrzymałości na ściskanie w kPa. Możemy przyjąć że od styropianu EPS 100, przy równomiernym obciążeniu na 1m2 3000 kg oczekuje się że przy długoletnim użytkowaniu, odkształci się trwale maksymalnie 3%.

Dla innych styropianów wynosi odpowiednio : 60-1800kg/m2, 70-2100kg/m2, 80-2400kg/m2,100-3000kg/m2, 150-4500kg/m2, 200-6000kg/m2.

 

Styropian Hydro

Styropian wykonany z polistyrenu hydrofobizowanego charakteryzuje się niską nasiąkliwością (około 3,5%) przy dlugotrwałym (28dni) całkowitym zanurzeniu w wodzie. Dla porównania zwykłych styropianów nie bada się tak, zakłada się że mają nasiąkliwość 100%.

 

Główne zalety EPS (styropian) : wszechstronne stosowanie, przy niskich kosztach.

 

Co to jest Styrodur (XPS) ?

XPS potocznie nazywany styrodurem (od nazwy własnej XPS-a jednego z producentów). XPS, inaczej polistyren ekstrudowany, powstaje również poprzez wtłaczanie i spienianie polistyrenu, ale inaczej nież przy EPS jest raczej "pianką"zamknięto-komórkową w jednolitej strukturze.

 

XPS ze względu na wytrzymałość dzielimy na 250, 300, 500 i 700. Wartości te oznaczają poziom wytrzymałości na ściskanie w kPa. Jak widać znacznie wyższy niż w przypadku EPS.

Współczynnik lambda jest inny dla różnych grubości i twardości. Dla XPS 300 mieści się w zakresie od 0,032 do 0,035. Co ciekawe w warunkach obniżającej się temperatury otoczenia, poprawiają się właściwosci izolacyjne. Przykładowo dla XPS prime S gr. 10 cm zmienia się następująco -60 C°-0,027, dla 0C°-0,032 i dla 60C°-0,042.

Nasiąkliwość przy długotrwałym zanużeniu < 0,7%.

 

Główne zalety XPS (styrodur) : bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i bardzo niska nasiąkliwość.

 

Co to jest PIR?

Nazwa PIR pochodzi od słowa poliizocyjanurat, będącego połączeniem nazw dwóch głównych składników pianki, poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz), po wymieszaniu których otrzymujemy materiał o jednolitej zamknięto-komórkowej strukturze.

Płyty PIR są bardzo wytrzymałe na ściskanie (ok. 150 kPa). Mają bardzo dobry współczynnik lambda od 0,022 do 0,027. Niską nasiąkliwość <2%.

Ponadto płyty PIR posiadają dużą odporność termiczną.

Główne zalety PIR : najlepszy współczynnik lambda, niska nasiąkliwość, wysoka wytrzymałość na ściskanie.

 

Porównanie izolacyjności

PIR 0,022 - 10,0 cm to :

 

 

 Tabela wymaganych grubości materiałów izolacyjnych, styropianu i PIR